تماس با ما


دفتر یزد:
يزد، بلوار جمهوری، جنب مسجد قبا، نمایشگاه هونیا موتور
03535222073
۰۳۵۳۵۲۲۲۶۰۹

دفتر میبد:
یزد، میبد، بلوار مدرس، روبروی پمپ بنزین دشتی
۰۳۵۳۲۳۵۸۸۷۵
۰۳۵۳۲۳۵۸۸۷۶

ایمیل هونیاموتور:
info@hooniamotor.com
tsakavir@gmail.com

ایمیل واحد فروش و خدمات پس از فروش:
sale@hooniamotor.com
service@hooniamotor.com

بیصبرانه منتظر دریافت پیام ها، پیشنهادات و انتقادات گرم شما عزیزان هستیم.

    حساب کاربری